Inskrift - Webbutveckling, webbprogrammering och internetmarknadsföring

Vi ger er:

 • - Kundanpassad webbprogrammering
 • - Sökmotorvänlig webbdesign
 • - Kundanpassad webbutveckling
 • - Internetmarknadsföring
 • - Sökmotoroptimering
 • - Site copy, säljande text
If you don't read Swedish:
Inskrift in EnglishGo to Inskrift International

 
If you don't read Swedish: Inskrift in EnglishGo to Inskrift International

 
Vi ger er: Kundanpassad webbprogrammering, Sökmotorvänlig webbdesign med mera...
 

 

Inskrift - Sökmotoroptimering (SEO)

Sökmotorvänlig webbplats - en nödvändighet

Detta är sökmotoroptimering (SEO)

Att se till att få presumtiva kunder till företagets webbplats handlar inte bara om annonsering. Det handlar i hög grad om Search Engine Optimization (SEO), på svenska sökmotoroptimering. SEO kan förenklat beskrivas som att se till att företagets webbplatsadress visas bland de första på de stora sökmotorerna vid sökning på för verksamheten viktiga sökord.

Obs! Inom denna bransch, SEO, förekommer många oegentligheter som kan drabba er, läs mer nedan.

Sökmotorvänlighet och grundläggande sökmotoroptimering

Sökmotoroptimering är egentligen ett kontinuerligt arbete med en webbplats. SEO och sökmotorvänlighet behöver hela tiden till viss del jobbas med och justeras efterhand. Dock behöver en webbplats som kommit till utan tanke på sökmotorerna en initial åtgärd som kräver lite mer, den måsta vara "sökmotorvänligt" byggd. Denna initiala åtgärd för sökmotorvänlighet och grundläggande SEO utför Inskrift till ett humant pris utan förpliktelser om fortsatta beställningar. Ni väljer själva hur ni sedan vill underhålla er webbplats SEO och sökmotorvänlighet. Läs mer nedan:

Sökmotorvänlig webbpresentation

Det finns en rad detaljer att tänka på för att göra en webbplats "sökmotorvänlig", d.v.s. uppfattas rätt av sökmoternas webbrobotar och ge tydliga besked till dem vad webbplatsen handlar om och innehåller. Det förekommer ofta att ett företags webbpresentation behöver en anpassning för bättre sökmotorvänlighet. Inskrift kan förse er webbplats med nytt, eller bearbeta ert befintliga, textinnehåll. Se även sidan Site copy, säljande text. Vi kan också instruera er på konsultbasis vad ni behöver förändra med tanke på sökmotorvänligheten.

Grundläggande att tänka på vid SEO

Idag är Google den överlägset mest använda sökmotorn i Sverige. Tänk på att många andra sökningar, förutom på www.google.com, sker med hjälp av Googles sökmotor. Google har mycket klara riktlinjer, se Riktlinjer för webbansvariga, och mer eller mindre straffar den webbplatsägare som inte fullt ut följer dem.

För den som undrar över sin egen sökmotoroptimering och eventuellt köp av assistans kan det vara mycket värdefullt att först läsa "Behöver du en sökmotoroptimerare?"
Kontentan av vad Google säger där är, citat:
"Även om många sökmotoroptimerare kan ge kunderna värdefull service har vissa oetiska leverantörer gett branschen dåligt rykte genom överdrivet aggressiv marknadsföring och försök att manipulera resultaten i sökmotorerna. Metoder som bryter mot våra riktlinjer kan få negativa effekter på resultatet för din webbplats på Google eller till och med leda till att din webbplats tas bort från vårt index."

 • Inskrift ger aldrig löfte om exakt placering på någon sökmotor
 • Inskrift säljer aldrig några placeringar på Google
 • Inskrift följer Google Guidelines
 • Inskrift ger er stöd med ER egen sunda sökmotoroptimering
 • Inskrift ger stöd för ER att göra er webbplats sökmotorvänlig

Första steget - Sökmotorvänlighet

Det förekommer ofta att webbpresentationer behöver en större anpassning för att bättre gå att optimera för sökmotorer. Statiska webbsidor har vanligvis mindre problem än dynamiska. Särskilda problem är mycket vanliga då webbplatsen från början är byggd med hjälp av särskilt programmeringsspråk där det vanliga arbetssättet vid programmeringen inte omfattar sökmotorvänlighet, eller en grund som är möjlig att optimera. På grund av att så många har ångrat sig så mycket då de har börjat lära sig lite om SEO kan vi inte rekommendera att köpa eller programmera en webbplats förrän efter en konsultation med en SEO-expert. Helt grafiska gränssnitt är generellt ett stort problem, oavsett programmeringsspråk, och måste omarbetas eftersom sökmotorerna kräver vanlig text i tillräcklig omfattning. Webbplatsen kan också behöva ett nytt, och för ändamålet bättre, textinnehåll. Det kallas "site copy", och är av stor betydelse för sökmotoroptimeringen. Webbsidornas s.k. "header" (data som inte syns utåt) är högst väsentlig för SEO, och ses över i detta steg. Strukturen och webbadressernas utformning (URI) över hela webbplatsen ses över och kräver ibland programmeringsåtgärder. Det är högst väsentligt att varje sida under webbplatsen uppfattas av alla sökmotorrobotar som unika sidor med unik adress. Dynamiska sidor i all ära, men de måste absolut uppfattas utåt såsom statiska unika webbsidor med eget innehåll och egen adress.

Andra steget

Försök få bra och relevanta länkar in till webbplatsen från andra webbsidor. Det behöver vara ämnesrelevanta länkar från sidor som själva har ett flertal ämnesrelevanta länkar in till sig. Genom ett genomtänkt utnyttjande av underkataloger på en webbplats kan SEO göras än bättre jämfört med om det bara fanns en sida. Det handlar då om att få olika bra länkar in till olika delar av webbplatsen samt att ha en genomtänkt intern länkning inom webbplatsen. Tipsa andra webbplatsägare om vilka sidor du har som kan vara bra för dem att länka till, som kan komplettera deras sidor med mer information i ämnet.

Fortsättningen

Allt som gjordes i steg 1 och steg 2 behöver i någon mån underhållas. T.ex. behöver man hålla koll på om länkar in till webbplatsen försvinner. När man utvecklar webbplastens funktioner måste man också tänka på steg 1 och eventuellt komplettera. Vid nytillkomna delar av en webbplats ska steg 2 tänkas över igen. Sökmotoroptimering bygger mycket på erfarenhet och exakt vad som ska göras i varje läge kräver känsla för olika förhållanden mellan webbsidor och sökord.

Sökmotormarknadsföring

Med en bra optimering för sökmotorerna får man mycket "gratis" marknadsföring. Därutöver kan sökmotorerna utnyttjas för köpt reklam. Se sidan Internetmarknadsföring.

Skicka en intresseanmälan så berättar vi mer.

Kuriosa: Inskrift deltog i Sveriges första Sökmotoroptimeringstävling och slutade på 7:e plats.


Valid HTML5!
Sitemap  |  Firma Bengt Lundberg, Inskrift - Kungsör  -  Företaget innehar F-skattebevis  -  Copyright by Inskrift  -  Org.nr: 550502-6939  -  Mobil: 073-5502236  -  Kontaktformulär »